memorandum

 

Веће ССС града Ниша

Р. БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА КОНТАКТ
1. Оливера Бoбић председник 247-845
2. Јовица Манојловић секретар 247-845
3. Гроздан Митић председник ГОСС запослених у стамбено-комуналној делатности 247-845
4. Слободан Миљковић председник ГОСС културе 247-845
5. Милош Ранђеловић председник ГОСС управе и правосуђа 247-845
6. Милинко Стевановић председник ГОСС саобраћаја и веза 247-845
7. Марија Павловић председник Секције жена 247-845
8. Данијел Ђорђевић председник СО Студентски центар Ниш 247-845
9. Александар Алексић председник СО Национална служба запошљавања - Филијала Ниш 247-845
10. Саша Петровић председник ГОСС занатства, услуга и предузетништва 247-845
11. Ристо Иветић председник ГО Удружења самосталног синдиката пензионера 247-845
12. Добривоје Стојановић Повереништво ССС Сврљиг 247-845
13. Далибор Николић Повереништво ССС Мерошина 247-845
14. Небојша Вучковић председник СО Полицијске управе Ниш 247-845
15. Славица Марјановићпредседник СО ГТШ "Неимар" 247-845
16. Наташа Вучић председник СО Градске стамбене агенције Ниш 247-845
17. Маја Радисављевић СО ЈКП "Медиана" 247-845
18. Драгана Ђорђевић председник ГОСС предшколских установа 247-845
19. Бранимир Николић председник СО Аеродроми Србије 247-845
- Јовица Манојловић председник ГОСС образовања 247-845
- Милош Ранђеловић председник Секције младих 247-845

Почетак стране

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik