memorandum

 

ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

logo putara

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ПУТНУ ПРИВРЕДУ 27.12.2017.

logo obr

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

Споразум о продужењу рока важења ПКУ - СГ16/2018

logo komun

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈП У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РС

logo kulture

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik