memorandum

 

 

У складу са тачком 7. Основних начела и чл. 47, 48. и 49. Статута Савеза Самосталних синдиката Србије, Веће Савеза Самосталних синдиката града Ниша, на седници одржаној 02.12.2015. године доноси

 

 

СТАТУТУТАРНУ ОДЛУКУ

 

Савеза самосталних синдиката града Ниша

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik