memorandum

 

Председништво ССС града Ниша

 

Председништво Савеза самосталних синдиката града Ниша има 9 чланова и оперативно руководи радом Савеза између две седнице Већа.

Оливера Бобић, председник  

Јовица Манојловић,секретар  

Гроздан Митић, члан  

Слободан Миљковић, члан  

Милош Ранђеловић, члан  

Марија Павловић, члан  

Милинко Стевановић, члан  

Данијел Ђорђевић, члан  

Александар Алексић, члан  

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik