memo

 

Савез самосталних синдиката града Ниша

 

Савез самосталних синдиката града Ниша је интересна, самостална, добровољна, нестраначка организација која, на принципипима солидарности и узајамности, остварује и штити радне, економске, социјалне и професионалне интересе и права чланова Самосталних синдиката који су организовани у Савез.

У саставу Савеза су и Повереништва Савеза самосталних синдиката суседних општина Мерошине, Сврљига, Дољевца и Гаџиног Хана.

Основе деловања Савеза су Програм, Статут, Устав, закони, колективни уговори и ратификоване Међународне конвенције које се односе на свет рада.

Савез је независан и самосталан у односу на послодавце, удружења послодаваца, органе власти и политичке партије и странке.

Ради остваривања заједничких циљева и интереса укупног чланства Савез се организује у Савез самосталних синдиката Србије.

Организованост и деловање Савеза остварује се на принципима територијалног и гранског организовања.

Савез у свом саставу окупља 150 синдикалних организација са око 9000 чланова.

Ради остваривања општих и специфичних интереса чланства на територији Савеза, полазећи од утврђених критеријума, Градски одбори Самосталних синдиката делатности се удружују у Савез и организују га.

Органи Савеза су Конференција, Веће, Председништво, Надзорни одбор и Статутарни одбор.

Конференција је највиши орган Савеза и одржава се сваке пете године. Веће је највиши орган Савеза између две конференције, док Председништво између две седнице Већа оперативно руководи радом и активностима Савеза. За свој рад Председништво је одговорно Већу.

Савез самосталних синдиката града Ниша - ваш синдикат
Савез самосталних синдиката града Ниша - ВАШ СИНДИКАТ!

Председника Савеза бира Конференција, а секретара Већа бира Веће Савеза самосталних синдиката града Ниша

Председник и секретар су по функцији чланови Социјално-економског савета града Ниша, а председник ССС града Ниша је члан Председништва и Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Градски одбори Самосталних синдиката делатности којих има 10, удружени у Савез, самостално у складу са својим актима и програмима организују, координирају и спроводе задатке и акције које су од интереса за члана и укупно чланство у Градском одбору Самосталног синдиката делатности.

У циљу остваривања одређених заједничких интереса чланства Савез може остваривати сарадњу и заједнички деловати на принципима равноправних партнерских односа са другим синдикалним централама, синдикатима градова и општина као и са друштвеним и невладиним организацијама.

Савез остварује међународну сарадњу самостално и у оквиру Савеза самосталних синдиката Србије.

У остваривању својих програмских циљева и задатака Савез самосталних синдиката града Ниша користи све методе синдикалног деловања и борбе, сарадње, преговарања, притисака, критике, оспоравања и организовања протестних скупова и штрајкова.

Савез има службу која је стручни сервис свим синдикалним организацијама и градским одборима гранских синдиката у реализацији захтева синдикалног чланства.

Стручна служба Савеза обавља послове радно-правне заштите, стручно-аналитичке, информативне, рачуноводствено-финансијске, административно-техничке и друге послове.

Почетак стране

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik