memo

 

Историјат Савеза самосталних синдиката града Ниша

Синдикални покрет Ниша има 100 година дугу и изузетно садржајно богату прошлост. Још далеке 1889. наш град је био познат по првом штрајку у организацији радника железничке радионице, који су на овај начин протеста по први пут, организовано изразили своје велико незадовољство због изузетно тешких услова рада и ниских надница које су за свој труд добијали.

Радници Ниша су још 1903. организовано прославили Први мај, Међународни празник рада и те године се прикључили радницима Европе и света у обележавању свог празника.

Почеци синдикалног организовања везују се за 1903. годину. Наиме од 1889. до 1903. дошло је до знатног пораста радника у Нишу и истовремено до јачања свести радника да само организовани и са синдикатом могу да остваре своје циљеве.

Те 1903. по први пут у нашем граду почињу да се организују синдикалне ћелије радника Железничке радионице, ковача, кројача и др. Током те и наредне 1904. дошло је до омасовљења синдикалних организација, јер су се и бројна радничка друштва која су постојала реорганизовала и укључивала у синдикалне организације.

Све то допринело је да се у Нишу конституише Прво синдикално веће. Оно је одмах развило широку лепезу активности преко синдикалних организација међу радништвом, са основним циљем заштите стандарда сиромашних слојева и организовање на пружању отпора радништва појачаној експлоатацији радника.

Почетни период синдикалног организовања обележен је низом успешних синдикалних акција. Временом синдикални покрет пролазио је кроз кризне периоде који су иначе карактеристични за почетне фазе радничког и синдикалног организовања.

Ниш је са својим привредним развојем добијао све бројнију радничку класу тако да је синдикални покрет јачао и даље се развијао.

Синдикални раднички покрет био је повезан са радничким друштвима и синдикатима у другим градовима Србије посебно Београда. У сарадњи са њима у Нишу су покретане многе синдикалне активности. У Нишу је 1920. донета политичка платформа за штрајк железничара Југославије.

У циљу даљег омасовљавања чланства извођене су бројне активности. Посебно је значајно Радничко друштво Абрашевић у чијим редовима су се оспособљавали и сазревали многи синдикални активисти.

Синдикална активност у граду замрзнута је за време Другог светског рата, али је одмах по ослобођењу, фебруара 1945. настављена синдикална нит одржавањем Оснивачке скупштине синдиката радника и намештеника Ниша.

На овој оснивачкој скупштини изабрано је прво Месно синдикално веће, а први председник био је Жарко Радичевић железнички радник.

Тај период карактерише масовно учлањење радника и службеника у синдикат. Формиране су синдикалне подружнице у предузећима и струковни одбори синдиката. Крајем 1945. у Нишу је било формирано 85 синдикалних подружница, 17 месних синдикалних одбора и било је учлањено 15857 радника у синдикат.

Најважнији задатак тек формираних подружница у овом периоду је обнова предузећа и производње, снабдевање радника и васпитни рад.

Прво Општинско синдикално веће у Нишу формирано је 1956. године. У том периоду синдикално је било организовано 24630 радника Ниша.

Иако је синдикат у овом периоду по дефиницији представљао само трансмисију државе и партије и тај период карактерише низ активности, омасовљење чланства и повећање броја синдикалних организација.

И поред посредничке улоге у том периоду наш синдикат је организовао низ штрајкова и протеста ради заштите материјалног и социјалног положаја својих чланова.

Протекли период, нарочито од 90-тих година на овамо по карактеру и динамици друштвених промена заузима значајно место у историји нашег синдикалног покрета. Радило се у условима најтеже економске и социјалне кризе, проузроковане ратом на простору бивше Југославије, бомбардовањем наше земље и под непримереним санкцијама организације Уједињених нација.

Све друштвене промене, економска и социјална криза налагали су постојање снажног и ефикасног синдиката што је условило реформу и престанак деловања као друштвено политичке организације и 1. новембра 1990. постајемо самостална, нестраначка, интересна организација са основним циљем да се бори и избори за остваривање, заштиту и унапређење социјалних интереса запослених - својих чланова.

У складу са утврђеном реформом синдикат Ниша врши статусне и организационе промене све у циљу што аутентичнијих испољавања интереса чланства. Међу првима у Србији смо извршили гранско организовање, променили организациону шему примењујући комбинацију радно производног и територијалног принципа организовања што је допринело промени метода и садржаја рада синдиката.

Све напред наведено указује да је синдикални покрет нашег града имао запажено место у синдикалном покрету Србије и Југославије. Успели смо и поред отежаних услова у којима смо деловали остваримо самосталност, ванстраначко деловање и јединство и да се наметнемо као организација без које се у овом друштву не може одлучивати ни о једном питању битном за запослене.

Председници у историји Савеза самосталних синдиката Ниша

Почетак стране

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik